08 kwietnia 2021

Popiersia z Łazienek. Kogo przedstawiają pomniki z królewskich ogrodów?

W całych Łazienkach Królewskich można znaleźć sporą liczbę popiersi stojących czasem wśród zieleni, a czasem wśród zachwycającej architektury. Łazienkowskie popiersia, kuszą, a selfie z buzią ze spiżu bądź kamienia, to może być pomysł na długi spacer, bo aby je wszystkie zobaczyć, trzeba przejść alejkami czcigodnego ogrodu spory kawał.


Może nawet na kilka spacerów to pomysł, bo przy różnej pogodzie, o różnych porach roku, te pomniczki potrafią się zmieniać nie do poznania.
Na tej liście same znakomite nazwiska. Ich odnalezienie w Łazienkach Królewskich może się stać przygodą fitness, a bliższe poznanie dokonań przedstawionych osób, to z kolei odświeżający zastrzyk dla intelektu.

Józef Poniatowski

Polski generał, dowódca armii koronnej Rzeczypospolitej, minister wojny i naczelny wódz wojsk polskich Księstwa Warszawskiego, członek Rady Stanu, marszałek Francji, książę polski i książę korony czeskiej, wolnomularz, bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Stał się Polakiem z wyboru, dzięki opiece stryja, Stanisława Augusta Poniatowskiego (z którym był blisko związany aż do śmierci króla), uniknął wynarodowienia. Brał udział w powstaniu kościuszkowskim i kampanii napoleońskij, oglądał odwrót spod Berezyny. W pierwszym dniu bitwy pod Lipskiem, 16 października, mianowany przez Napoleona marszałkiem Francji, co było jedynym takim wyróżnieniem dla cudzoziemca. 19 października 1813 roku zginął w rzece Elsterze pod Lipskiem, prawdopodobnie ostrzelany przez sojuszników podczas przeprawy przez wodę. Posąg stoi opodal Pałacu Myślewickiego, którego Józef Poniatowski był właścicielem. Na fasadzie pałacu umieszczone są inicjały "JP". Na pierwszym piętrze jest sypialnia księcia. "Większy niż król ten książę" - napisano o nim.

Piotr Wysocki

Pułkownik Wojska Polskiego, inicjator powstania listopadowego, działacz niepodległościowy, przywódca sprzysiężenia podchorążych, które doprowadziło do wybuchu powstania listopadowego (29 listopada 1830), zesłaniec. 3 marca 1831 r. został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari o numerze "1". Wieczorem 29 listopada 1830 r. poderwał do powstania podchorążych, wchodząc do Szkoły Podchorążych, przerywając zajęcia z taktyki i wygłaszając mowę: "Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów".

Ignacy Paderewski

Polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk. Pod jego bezpośrednim wpływem prezydent Woodrow Wilson umieścił w swoim ultimatum uzależniającym podpisanie przez Stany Zjednoczone traktatu wersalskiego 13 punkt, domagający się zgody stron traktatu na suwerenność Polski - dzięki któremu w traktacie zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego. Od 1919 roku sprawował funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej. Był absolwentem Instytutu Muzycznego (późniejszego Konserwatorium Warszawskiego). Otrzymał m.in. Order Orła Białego, francuski Krzyż Wielki Legii Honorowej oraz tytuł Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego.

Stanisław Wyspiański

Polski dramaturg, poeta, malarz, grafik, architekt, projektant mebli. Jako pisarz związany z dramatem symbolicznym. Tworzył w epoce Młodej Polski. Bywa nazywany czwartym wieszczem polskim.

Józef Bem

Polski generał, strateg, pisarz, inżynier wojskowy, artylerzysta, twórca pierwszych oddziałów wojsk rakietowych w Wojsku Polskim, dowódca artylerii czynnej Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego, działacz polityczny Wielkiej Emigracji, założyciel dwóch emigracyjnych organizacji: Towarzystwa Historyczno-Literackiego oraz Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu - pierwszego w historii polskiego towarzystwa inżynierskiego, uczestnik Wiosny Ludów, faktyczny choć nieformalny dowódca trzeciej rewolucji wiedeńskiej (Wiener Oktoberrevolution) z 1848 r., naczelny wódz powstania węgierskiego 1848–1849, feldmarszałek armii Imperium Osmańskiego.

Stanisław August Poniatowski

Urodzony jako Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek, król Polski w latach 1764–1795, ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Popiersie Stanisława Augusta znajduje się w Łazienkach Królewskich od 1992 r. W pobliżu Białego Domku, na zamknięciu osi Promenady Królewskiej, ustawione zostało w 2013 r. Jest to brązowy odlew biustu króla dłuta André Le Bruna z 1784 r. Do łazienkowskich ogrodów wykonał go artysta-konserwator Edward Śluzek.
Jan Leon Hipolit Kozietulski

Pułkownik wojsk polskich, dowódca 3. szwadronu 1. Pułku Lekkokonnego Polskiego Gwardii Cesarskiej (1er Régiment de Chevau-Légers Polonais de la Garde Impériale), dowódca 3. Pułku Eklererów Gwardii Cesarskiej (3e régiment des éclaireurs de la Garde impériale), dowódca 4. Pułku Ułanów Królestwa Kongresowego. Baron Cesarstwa Francuskiego. Pochowany w podziemiach kościoła Świętej Trójcy w Belsku Dużym.

Bolesław Wieniawa-Długoszowski

Generał dywizji Wojska Polskiego, dyplomata i wolnomularz oraz osobisty adiutant Józefa Piłsudskiego. Przez jeden dzień następca prezydenta RP na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju, gdy wobec niemożności sprawowania urzędu prezydenta przez internowanego Ignacego Mościckiego był faktycznie pełniącym jego obowiązki (formalnie urząd prezydenta nadal był obsadzony).
Jedna z najbarwniejszych postaci II Rzeczypospolitej. Znany z umiłowania kobiet, koni i hucznej zabawy, czym zyskiwał niecodzienną sympatię jednych i nieskrywaną złość innych, zwłaszcza przeciwników obozu sanacji. Poeta, lekarz, a także dziennikarz - redaktor naczelny "Dziennika Polskiego" w Detroit. Autor wielu popularnych szeroko cytowanych powiedzonek.

Cyprian Kamil Norwid

Polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. Często uznawany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Wielu historyków literatury uważa jednak taki pogląd za zbytnie uproszczenie, zaliczając jego twórczość raczej do klasycyzmu i parnasizmu.
Przeważającą część swojego życia spędził za granicą, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy i utrzymując się z prac dorywczych. Twórczość Norwida, trudna do zrozumienia dla jemu współczesnych, została zapomniana po jego śmierci. Został odkryty ponownie dopiero w okresie Młodej Polski.

Eugeniusz Kwiatkowski

Polski chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu (1926–1930), minister skarbu (1935–1939) II Rzeczypospolitej. Na czas pełnienia tych funkcji Eugeniusz Kwiatkowski mieszkał w Pałacu Myślewickim. Kierował opracowaniem 4-letniego planu inwestycyjnego przewidującego rozbudowę infrastruktury, zwiększenie potencjału obronnego kraju, przygotowanie fundamentów dla przyszłej rozbudowy przemysłu, łącznie z aktywizacją Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Zainicjował budowę portu i miasta w Gdyni. Znacznie przyczynił się do powstania Stalowej Woli. Wniósł znaczący wkład w rozwój polskiego przemysłu chemicznego: zakładów azotowych w Chorzowie i Tarnowie.
Pomnik dłuta Andrzeja Renesa odsłonięto w 2002 r. z okazji ustanowienia uchwałą Sejmu "Roku Eugeniusza Kwiatkowskiego". Popiersie zostało poświęcone przez biskupa Mariana Dusia.

Maurycy Mochnacki

Polski działacz i publicysta polityczny, jeden z teoretyków polskiego romantyzmu, pianista. Był uczestnikiem i kronikarzem powstania listopadowego - napisał "Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831". Członek Związku Wolnych Polaków i Towarzystwa Patriotycznego.Aleksander Kamiński "Kamyk"

Współtwórca metodyki zuchowej, instruktor harcerski, harcmistrz, żołnierz Armii Krajowej oraz jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów, przewodniczący Prezydium Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego

Franciszek Liszt

Węgierski kompozytor i pianista, jedna z najwybitniejszych postaci romantyzmu w muzyce. Był też wybitnym filozofem, pisał eseje i artykuły, działał na arenie politycznej. Popiersie było darem miasta Budapeszt i zostało odsłonięte 12 sierpnia 2011 roku.


Historia Łazienek Królewskich

Łazienki Królewskie to ogromny kompleks pałacowo-parkowy niemal w centrum Warszawy, w dzielnicy Śródmieście. Zabytkowy park zajmuje powierzchnię około 76 hektarów. Można tam znaleźć liczne mosty, fontanny, kanały, stawy, a także pięknie utrzymane ogrody: Ogród KrólewskiOgród RomantycznyOgród ModernistycznyOgród Chiński oraz niewielki Ogród Holenderski. Są tam także liczne budynki: AmfiteatrBiały DomDom NarutowiczaErmitażNowa KordegardaPałac na WyspiePałac MyślewickiNowa AusteriaNowa PomarańczarniaStajnie KubickiegoStara PomarańczarniaŚwiątynia SybilliŚwiątynia EgipskaWielka OficynaWodozbiór. Do Łazienek zaliczany jest także Belweder. Jest też kilka innych obiektów. Od 1960 roku Łazienki Królewskie są muzeum.
Muzeum Łazienki Królewskie znajdziemy między innymi pomniki: pomnik Fryderyka Chopinapomnik Jana III Sobieskiego i pomnik Henryka Sienkiewicza oraz liczne popiersia, a także rzeźbę psa Asa
Obecnie w Łazienkach Królewskich organizowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, artystyczne i edukacyjne. Najbardziej znane są koncerty szopenowskie (koncerty chopinowskie). Jest też ogród łazienkowski celem spacerów turystów i warszawiaków. 


Ale w czasach średniowiecznych Łazienki były lasem przeznaczonym do polowań, w których uczestniczyli książęta mazowieccy. W 1764 Ujazdów kupił Stanisław August Poniatowski, który zażyczył sobie, by powstała tam rezydencja na miarę królewską. Stopniowo powstawały kolejne obiekty godne króla i jego rodziny. Po dwudziestu latach było tam już coś podobnego do tego, co mamy dziś. A król przebywał w Łazienkach od końca maja do końca września. Kolejnym właścicielem Łazienek był książę Józef Poniatowski, bratanek królewski, następnie przejęła je po jego śmierci jego siostra Maria Teresa z Poniatowskich Tyszkiewiczowa, która w 1817 roku sprzedała park, a nabył go car Aleksander. Carat wybudował w Łazienkach Królewskich wiele obiektów w tym pomarańczarnię, wydzielono także Ogród Botaniczny w Łazienkach Królewskich. W drugiej Rzeczpospolitej majątek ten został przejęty przez państwo. W czasie drugiej wojny światowej Łazienki Królewskie były dostępne tylko dla Niemców. W grudniu 1944 roku Niemcy zamierzali zniszczyć zabytkowe obiekty, ale udało się to jedynie częściowo. Po wojnie majątek przejęło państwo, powstało muzeum, najpierw jako oddział Muzeum Narodowego. Rozpoczęły się także koncerty chopinowskie, a sam park został odrestaurowany i dzięki nowoczesnym metodom pełniej udostępniony turystom.

Łazienki Królewskie. Jak dojechać?

Do Łazienek Królewskich najprościej jest dojechać ul. Czerniakowską do ul. Szwoleżerów i ul. Myśliwieckiej. Trzeba znaleźć sobie miejsce do zaparkowania. Można dojechać autobusem Trasą Łazienkowską do przystanku Plac na Rozdrożu i podejść spacerem do bramy parku.


Dogodną trasę wskaże kierowcom, rowerzystom i pieszym Mapa Google. Kliknij w dojazd do Łazienek Królewskich w serwisie Mapy Google, podaj miejsce docelowe i ruszaj!Mały bonus: "czacha", która wystawała ze ściółki pod liściastymi drzewami na brzegu jednego z kanałów. Najprawdopodobniej pieczarka lub olbrzymia purchawica.Drugi "bonus" - krzyk pawiaWięcej ciekawych miejsc do odwiedzenia znajdziesz pod adresem www.wycieczkazadyche.pl lub po prostu wycieczkazadyche.pl.


2 komentarze

  1. Uwielbiam anegdoty z Wieniawą :) Ale jeśli chodzi o popiersia wygrywa Kozietulski - te loczki <3

    OdpowiedzUsuń