27 stycznia 2020

Kościół drewniany w Skrzydlnej (woj. małopolskie)

Drewniany kościół w Skrzydlnej odwiedziliśmy, zatrzymując się na krótką przerwę w trasie do Szczyrzyca. Zabytek jest bardzo ładny. Efekt nieco tylko psuje blaszany dach, którym jest nakryta nawa, prezbiterium i dzwonnica. Wielka szkoda, że nie ma na nim choćby udającej gont dachówki blaszanej. Byłoby o wiele ładniej. Ta dość typowa w wyglądzie świątynia jest nieużywana, parafia ma nowy kościół nieco wyżej. W środku drewnianego zabytku mieszkają nietoperze

Czytaj więcej: Sprawdzono, min nie znaleziono

A zwiedzanie drewnianego kościoła w Skrzydlnej nie było niestety możliwe. Gdybyśmy zapytali może dałoby się do środka zajrzeć, ale na bramie była kłódka, a my mieliśmy zbyt mało czasu na poszukiwanie proboszcza. Gdy tam byliśmy, trwały zresztą jakieś prace remontowe pod szyldem Unii Europejskiej. Być może kiedyś ten kościół jeszcze się na turystów otworzy...

Drewniana konstrukcja zrębowa

Kościół pomocniczy św. Mikołaja w Skrzydlnej powstał z fundacji Prokopa Pieniążka w XVI wieku. To wtedy miało być  zostało murowane prezbiterium, choć niektóre źródła podają, że murowano je później, gdy kościół podupadł. Według miejscowej legendy fundator zginął na budowie, co znacznie wydłużyło prace. Drewniana nawa została wzniesiona w innym czasie, bo dopiero w 1787 roku. Jest także domniemanie, że świątynia z drewna mogła już stać w momencie fundacji, a w końcówce XVIII stulecia została jedynie przebudowana.  Ostatecznie świątynia została konsekrowana w 1585 roku.

Czytaj więcej: Muzeum Osteologiczne SGGW w Warszawie

W 1838 roku dobudowana została kaplica. Również drewniana. Nad głowami wiernych rozciągał się od tej pory sufit pozorny. I ściany, i sklepienia pokrywa polichromia z motywami figuralnymi i ornamentami. Dobudowano wtedy także barokową wieżę.
Jest to jednak dzieło stosunkowo młode, które Tadeusz Łakomski namalował w 1958 roku. Rok później odnowiono dzwonnicę. Główny ołtarz zbudowany został w stylu barokowym na przełomie wieków XVII i XVIII. Zdobi go gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z początku XVI stulecia.W 2009 roku wymienione zostało poszycie dachu.

Siedlisko rzadkich nietoperzy

Gdy my tam byliśmy, wstępu na teren przykościelny broniła kłódka. Szkoda, bo otoczenie kościoła i on sam wygląda bardzo ładnie. Warte jest choćby jednego zdjęcia. Nie wyglądało jednak na to, że można zajrzeć do środka.

Czytaj więcej: Dąbrowiecka Góra Skansen Forteczny

Mimo trudności związanych ze zwiedzaniem, kościół leży na Szlaku Architektury Drewnianej.
Co ciekawe na poddaszu jest ostoja nietoperzy. Mieszkają tu w dużej liczbie podkowce małe.
Miejsce to znajduje się pod opieką fundacji "Pro Natura" i "Ekofundusz". Informuje o tym stosowna tablica.

Jak dojechać do kościoła w Skrzydlnej?

Dojazd do kościoła w Skrzydlnej jest nieco skomplikowany. Trzeba w odpowiednim miejscu skręcić z drogi wojewódzkiej 964, która najogólniej mówiąc łączy Mszanę Dolną z Dobczycami.

Czytaj więcej: Fort Beniaminów


W jednym miejscu można się zgubić, ale jadąc z nawigacją można dojechać bez problemu. Także na rowerze. A najlepiej kliknąć w Google Maps (poniżej).


Rozpocznij dyskusję

Prześlij komentarz